بررسی انواع تابلو از منظر مکان و محیط مورد استفاده 

در تابلو سازی اصفهان دو گروه کلی تابلو معرفی مکان و تابلو تبلیغ محصول را عرضه میکنیم و هر دو گروه امکان ساخت تابلو متناسب با فضای باز و بسته وجود دارد ولی می توان گفت تابلوهای فضای بسته بیشتر تابلوهای راهنما هستند  که برای معرفی بخش های مختلف یک مجموعه تفریحی، فرهنگی و اجتماعی یا فروشگاه و ساختمانهای اداری و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند و چون این نوع از تابلوها از فواصل نزدیک رویت می شود عموما سعی میگردد بخش هنری و ظرافت در آنها پر رنگتر باشد. 

 

تابلو نئون

در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربرد دارد

neon

تابلو راهنما

در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربرد دارد

lider

حروف برجسته (چلنیوم ،پلاستیک ،فلز)

در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربرد دارد

  (به علت هزینه بالا بیشتر در فضای بیرون کاربرد دارد)

 bold

تابلو فلکسی

در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربرد دارد

(به علت کیفیت کمتر از لایت باکس بیشتر برای فضای خارجی کاربرد دارد)

تابلو لایت باکس

در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربرد دارد

(به علت کیفیت بیشتر از فلکسی بیشتر برای فضای داخلی کاربرد دارد)