لیست قیمت تابلو های تبلیغاتی

gh

 

قاب فلکسی با نور از پشت ال ای دی هر متر مربع..................... 400000 تومان

قاب فلکسی با نور از پشت مهتابی هر متر مربع..........................380000 تومان

تابلو ال اي دي ثابت هر عدد...................................................... 650 تومان

برجسته گالوانيزه هر متر محيط ............................................. 90000 تومان

برجسته استيل،برنج،گالوانيزه با آينه هر متر محيط..................... 1300000 تومان

لايت باكس هر متر مربع.................................................. 1000000 تومان

تابلو روان تك رنگ قرمز هر متر مربع................................. 2000000 تومان

تابلو روان فول كالرهر متر مربع از.................. 3000000 الي 7000000 تومان

برجسته چلينيوم و پلاستيك هر متر محيط................................ 1500000 تومان

چاپ مش،استيكر و فلكس هر متر مربع...................................... 45000 تومان

چاپ بنر.......................................................................... 10000 تومان

قيمت ها با مصالح درجه يك محاسبه گرديده و درصورت تمايل با تغيير در نوع كيفيت و كميت مصالح، قيمت ها قابليت كاهش 10 الي 15 درصدي را خواهند داشت.

الف)هزینه ها وقیمت تابلو:

این مطلب قابل توجه دوستانی است كه تمايل دارند براي مغازه و حرفه خود يا مكان تجاري ،اداري يا کارگاهي خود تابلوئي تهيه  نمايند و تمايل دارند  انواع تابلوها را از نظر قيمتي با هم مقايسه كنند.                                                                                          

اگر بخواهيم به ترتيب صعودي قيمت انواع تابلو ها را بررسي نمائيم كم هزينه ترين آنها:

1)تابلوهاي خطي : اين نوع تابلوها متناسب با زمينه انتخابي قيمت متفاوتی دارند ولی اغلب اوقات بر روي شيشه هاي فروشگاه نصب ميگردد و هزينه زمينه حذف ميگردد.(ديوار نويسي ، پارچه نويسي ، بنر، مش و استيكر را هم از نظر قيمت  ميتوان در همين دسته قرار داد)  .

                                                                

 2)تابلوهاي چاپيدر رده دوم از نظر قیمت قرار میگیرند كه به ترتيب صعودی قيمت عبارتند از  بنر،مش ،استيكر ،فلكسي با كلاف و بدون نور پردازي ،فلكسي با نور پردازي مهتابي يا ال اي دي  ، لايت باكس وچاپ فلت بد.(لازم به ذكر است استفاد از مصالح با كيفيت متفاوت موجب تفاوت قيمت می گردد)                                                                                   

3) تابلوهاي نوراني تابلوهاي ال اي دي ثابت و نئون :بیشترین قیمت مربوط به تابلوهاي برجسته و تابلوهاي روان تك رنگ و فول كالراست كه تنوع ساخت و مصالح در اين نوع تابلوها زياد بوده و سعي ميكنم به ترتيب صعودي قيمت ذكر گردد. تابلوهاي برجسته به ترتيب برجسته فلز گالوانيزه (در دو نوع رنگ كوره اي و دستي) برجسته گالوانيزه و آينه كاري شده ، برجسته استيل يا برنج يا مس(در دو نوع بدون نور و با نور مخفي يا پشت نور)،برجسته پلاستيك و برجسته چلنیوم.(لازم به ذكر است  تنوع زمينه و كيفيت مصالح و خصوصا  كيفيت نور پردازي در قيمت نهائي تابلو تاثير زيادي خواهد داشت).

 ترتیب قیمت تابلو هاي روان عبارتند از:

تابلو  تك رنگ: ( تك رنگ سفيد، تک رنگ سبز،تک رنگ آبي ،تک رنگ زرد ،يا بنفش از تك رنگ قرمز تا بيست درصد گرانتر می باشد)

تابلو روان سه رنگ،هفت رنگ و در نهايت فول كالر بترتیب در رده قیمت بالاتر قرار دارند (لازم به ذكر است تابلو هفت رنگ و فول كالر به علت تنوع در ولتاژ رساني و فاصله بین ال اي دي ها شاهد تنوع قیمت نیز خواهیم بود)          تذكر :مقايسه صورت گرفته براساس يك تابلو با ابعاد يكسان بوده است.

تابلو سازی