تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

انواع پرژکتور جهت نور پردازی تابلوهای فلکسی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تابلو فلکسی به روش کلاف

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نمونه ای از ساخت تابلوهای کامور در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلوهای سینولکس در اصفهان به روش کلاف فلکسی با نور پردازی پرژکتور از جلو

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو آژانس مسافرتی در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو پیشخوان دولت در خیابان کشاورزی اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)
تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلوهای فلکسی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو فلکسی در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو برای نمایندگیهای شرکت اکسترا در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)
تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تصویری از کارگاه در زمان ساخت تابلو فلکسی شیرین عسل

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلوهای شرکت آروا در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نمونه ای از تابلو شرکت بیاسی در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)
تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تست روشنائی تابلو 70 در 50 سانت شرکت

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو دبستانی در اصفهان بصورت فلکسی با استیکر

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو داروخانه

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

  نصب فلکسی بر روی سقف سالن استخر در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

  نصب فلکسی بر روی سقف سالن استخر در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

فلکسی نصب شده بر سقف سالن استخر و تست روشنائی زمان نصب

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نصب تابلو یکی از مراکز فروش شیرین عسل

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)
تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)
تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو آموزشگاه زبان در اصفهان

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت حروف برجسته بر روی تابلو فلکسی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تابلو تالار پذیرائی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نمونه ای از تابلوهای اجرا شده برای فروشگاه زنجیره ای

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نمونه کلاف فلکسی

تابلو فلکسی (تابلوسازی اصفهان)

تصویر در حین ساخت سازه فلکسی با نور از پشت

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تصویر در زمان اجرای نور پردازی با مهتابی 

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

تصویر زمان کشیدن روکش فلکسی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

ساخت تابلو با نور از پشت فلکسی قبل از نصب

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

زمان نصب تابلو فلکسی

تابلو فلکسی(تابلوسازی اصفهان)

نمای شب تابلو فلکسی با نور پردازی از پشت

تابلو فلکسی ( تابلو سازی اصفهان )
تابلو فلکسی ( تابلو سازی اصفهان )