تابلو های جدید چلنیوم

تابلو سازی هم مانند هر صنعت دیگری در حال رشد و ارتقا بوده وتابلو چلنیوم هم از این قاعده مستثنی نبوده و دست خوش برخی تغییرات شده است و نمونه های مختلفی را بوجود آورده.  

جدیدترین تابلو

کار ترکیبی از پانچ ورق طلائی و کریستال زرد با لبه ساید لایت در زمان خاموشی

جدیدترین تابلو

کار ترکیبی از پانچ ورق طلائی و کریستال زرد با لبه ساید لایت در زمان روشنائی

جدیدترین تابلو

کار ترکیبی از پانچ  و کریستال واستروک مشکی با لبه ساید لایت در زمان خاموشی

جدیدترین تابلو

کار ترکیبی از پانچ  و کریستال واستروک مشکی با لبه ساید لایت  در زمان روشنائی

جدیدترین تابلو

حروف کریستالی آماده شده برای نصب

جدیدترین تابلو

دانه های کریستال(شفاف و قرمز)

جدیدترین تابلو

کار خاص (اجرای حروف برجسته بر روی حروف برجسته)

جدیدترین تابلو

نمایی از کار ساید لایت و لترمکس قبل از نصب

جدیدترین تابلو

کار ترکیبی(ساید لایت،پانچی،استروکدار و کریستالی)

جدیدترین تابلو

نمایی دیگر از کار ترکیبی(ساید لایت،پانچی،استروکدار و کریستالی)

جدیدترین تابلو

نمای نزدیک از دوبل برجسته قبل از نصب

جدیدترین تابلو

کریستالی ورق زرد که در زمان خاموشی تفاوت چشم گیری با زمان روشنائی آن قابل مشاهد است

جدیدترین تابلو

نمای پشت و روی یک کار کریستالی

جدیدترین تابلو

نمای نزدیک از کار پانچی یا اکریلی

جدیدترین تابلو

نماهای مختلف از یک کار کریستالی 

جدیدترین تابلو

کار خاص(اجرای طرح خاص بر روی حروف)

جدیدترین تابلو

نمای دیگر از حروف دوبل برجسته که لبه کاری ساید لایت آن قابل مشاهد است

جدیدترین تابلو

حروف welcome با تنوع مختلف برای نمونه ساخته شده است در تصویر پائین زیرسازی و ال ای دی کشی حروف ملاحظه میگردد

جدیدترین تابلو
جدیدترین تابلو

تابلو هفت رنگ با زمینه پولکی

جدیدترین تابلو

تابلو کریستالی با لبه ساید لایت

جدیدترین تابلو

ساید لایت

جدیدترین تابلو
جدیدترین تابلو

تابلوهای جدید چلنیوم به عبارتی پیشرفنه تابلوهای

اسامی متعارف تابلوهای جدید چلنیوم عبارتند از ساید لایت، لبه رینگی، کریستالی، اکریلی ،پانچی. ما در اینجا فقط کمی به تابلو حروف برجسته لبه رینگی خواهیم پرداخت چراکه مابقی دسته های اشاره شده را در بخش آشظنائی با تابلو چلنیوم به طور مفصل به آنها پرداخته ایم.   

 لبه رینگی

تابلو لبه رینگی تلفیقی از حروف برجسته استیل وپلاستیک می باشند. درتابلوها دو سری لبه کاری بر روی استیل صورت میگیرد و طرح شبیه رینگ خودرو را تداعی میکند و سپس داخل آن  ورق پلکسی قرار میگیرد. توضیحات کتبی در این خصوص سخت بوده و تصاویر زیر شاید بهتر بتواند مفهوم مدنظر ما را برساند

 

b3

b2