کامپوزیت
 نماي كامپوزيت و چوب 

یک مورد مهم برای زیبائی تابلو چلنیوم ،نمای زمینه یا همان بک گراند تابلوهاست و گروه تابلو سازی رساگرافیک در زمینه تابلو کامپوزیت و نمای چوب  (روس و ترمو وود)  آماده ارائه خدمت می باشد.