4

 ساخت تابلوهاي بيلبورد   

طراحي ،ساخت و نصب تابلوهاي بيلبورد تبليغاتي و اطلاع رساني بين جاده ها یا میادین وچهارراه ها و بعبارتی اجرای تابلوهای محیطی ازخدماتي است كه تابلوسازی رساگرافیک اصفهان به همکاری جناب آقاي قاسمي افتخار ساخت و نصب اینگونه تابلوها را بهمراه رعایت اصول هنري و مهندسي روز دنيا خواهد داشت.