3
 
4 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
12
 
13
 
14

مراحل ساخت تابلوهای بیلبردی

اجرای این تابلوها شامل 5 قسمت کلی هستند
1)اجرای فنداسیون که همان کار عمرانی و بنائی به حساب می آید(گود برداری،حصیر بندی یا آرماتور بندی،بتن ریزی و در نهایت  کفی و رول بولت)
2)اجرای پایه یا ستون که اغلب به صورت تک پایه و گاها دو و سه پایه اجرا میگردد و در نهایت ساخت سازه تابلو(استراکچر)که کار عمرانی و جوشکاری بحساب می آید
3)نما کردن پایه و استراکچر که معمولا با کامپوزیت انجام میگردد
4)اجرای حروف برجسته چلنیوم و یا برجسته فلز و یا چاپ فلکس و بنر

5) نور پردازی که معمولا با پرژکتور  خواهد بود