لیست قیمت برخی از خدمات تابلو سازی رسا گرافیک

در ادامه مطالب قیمت پایه و عرف انواع تابلوها بیان شده و برای تخمین قیمت دقیق تر علاوه بر تماس و مشاوره با شماره تماس 09131680370 می توانید به بخش تخمین قیمت مراجعه و یا اینجا کلیک کنید 

رنگها در صنعت ساخت تابلو

يكي از مهمترين مباحث  در صنعت تبليغات مبحث رنگها مي باشد و مي توان اين مقوله را از مهترين پارامترها براي اين صنعت دانست . به همين دليل بر آن شديم با استفاده از مقاله هاي موجود در اين مورد و در حد بضاعتمان نكاتي را ذكر نمائيم.

 rasa3

نكات قابل توجه مشتريان

الف)هزينه ها

ب)عوامل موثر در زيبائي تابلو

 ج )نكاتي در مورد كيفيت مصالح مورد استفاده

در ادامه به تفصیل در مورد  هر یک از موارد خواهیم پرداخت

فونت و رسم الخط در صنعت ساخت تابلو

يكي از مهمترين عناصر در ساخت تابلو، رسم الخط و بعبارت امروزه نوع فونت براي نوشتن متن تابلو بحساب مي آيد.