اجرای نمای کامپوزیت و چوب
درمانگاه شهر آرا شاهین شهر

در تصاویر زیر نمای قدیمی درمانگاه و سپس نمای جدید آنرا ملاحظه می کنید که تلفیقی از نمای کامپوزیت و نمای چوب ترموود می باشد.

 
نمای قبل از اجرا
در تصویر فوق نمای قدیمی بیمارستان از دو زاویه چپ و راست قابل مشاهد می باشد

نمای بعد از اجرا کامپوزیت و چوب

در تصویر بالا و در سمت راست نمای کلی درمانگاه و در سمت چپ نمای ورودی درمانگاه را مشاهد می کنید. 

  باتشکر ازشما دوست گرامی امیدواریم مطالب فوق مورد رضایت شما قرار گرفته باشد ،برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره 09133033029 تماس حاصل نمائید.