تابلو فلکسی اصفهان

ساخت تابلو  فلكسی و یا بنر جزء تابلوهاي چاپي محسوب میگردند.تابلو فلکسی  نسبتا  پر کاربرد ترین تابلوهای مورد استفاده عموم بحساب آمده که روشهای مختلفی از جمله قاب مهتابی ، قاب ال ای دی ،کلاف فلزی بدون نور پردازی و کلاف فلزی با نورپردازی پرژکتور قابلیت ساخت دارد.ساخت فلکسی از نظر قیمت کمتر از چلنیوم است ولی از نظر اصتحکام ،ماندگاری وحتی جلوه و زیبائی ، چلنیوم به مراتب بهتر از فلکسی خواهد بود.