انتخاب رنگ برای تابلو تبلیغاتی:

رنگها را بطور كلي به چهار گروه ميتوان تقسيم كرد كه عبارتند از :

1) رنگهاي سرد:اين دسته از رنگها بطور كلي خاصيت آرامش بخش دارند. مهمترين رنگها در اين گروه عبارتند از طيفي از رنگهاي:آبي ، سبز ، فيروزه اي و نقره اي مي باشد.

2) رنگهاي گرم: مهمترين خاصيت اين دسته از رنگها ،تندي و هيجاني بودن آنهاست و مهمترين رنگها در اين گروه عبارتند از طيفي از رنگهاي : قرمز ، صورتي ، زرد ، طلائي و نارنجي.

3) رنگهاي تركيبي (سرد/گرم) : متناسب با اينكه اين دسته از رنگها در كنار چه رنگي و براي چه موردي و مهمتر اينكه بر روي چه زمينه اي اين رنگها اعمال شده حالتي بين دو حالت بالا يعني آرامش بخشي و يا هيجان را مي تواند القا نمايد چرا كه سردي يا گرمي رنگها نسبي بوده و بعنوان مثال رنگ سبز كه در دسته رنگهاي سرد محسوب گرديده در صورتي كه از سبز روشن آن در زمينه اي مثل آبي استفاده شود خاصيت رنگهاي گرم را پيدا ميكند .مهترين رنگهاي تركيبي  عبارتند از:  ارغواني ، بنفش ، سوسني.

4) رنگهاي خنثي :مهمترين خصوصیت اين دسته از رنگ ها این است كه باعث مي گردد ديگر رنگهاي استفاده شده در كنار اين رنگها خنثي، بيشترو بارز تر ديده شوند. مهمترين اين دسته از رنگها عبارتند از: سفيد ، سياه ، قهوه اي ، خاكستري ، ب‍ژ و شيري. 

رنگهاي صنعت چاپ از تركيب چهار رنگ اصلي c (آبي فيروزه اي)،m (قرمز ارغواني)،y (زرد) و در نهايت k(سياه)ايجاد ميگردد كه به اختصار(cmyk) گفته ميشود.در صنعت تلويزيون و صفحه نمایش ،رنگها از تركيب سه رنگ R(قرمز)،G(سبز)،B(آبي) ساخته ميشود كه به اختصار (RGB ) گفته ميشود.

cmyk

تابلو سازی