خوشنویسی

در صنعت تابلو سازی علاوه بر داشتن مهارتهای فنی نیاز به داشتن هنر وسلیقه نیز از پایه های اصلی این صنعت بوده در این راستا گروه تابلو سازی رسا گرافیک از نظر هنرمندان این عرصه بی بهره نخواهد بود از جمله این اساتید جناب آقای فرامرزی می باشد که آثار هنری ایشان را در ادامه مطالب میتوانید ملاحظه نمائید.

از جناب استاد فرامرزی در راستای آموزش خصوصی خطاطی و کارشناسی آثار خوشنویسی جدید وقدیم و همچنین سفارشات خوشنویسی میتوانی بهرمند گردید.درضمن ایشان و گروه تبلیغاتی رسا گرافیک در انجام طراحی لوگو ،حروف دکوراتیو و لوگو فونت نیز میتوانند به شرکتها و ارگانهای مختلف ارائه خدمات نمایند.

شماره تماس هنرمند خوشنویسی استاد فرامرزی 09133105595

تابلو سازی