خوشنویسی

تابلو سازی رسا گرافیک ازصاحب نظر هنرمندان عرصه خوشنویسی بی بهره نخواهد بود از جمله این اساتید جناب آقای فرامرزی می باشد که آثار هنری ایشان را در ادامه مطالب میتوانید مشاهده نمائید.

از جناب استاد فرامرزی در راستای آموزش خصوصی خطاطی و کارشناسی آثار خوشنویسی جدید وقدیم و همچنین سفارشات خوشنویسی میتوانی بهرمند گردید.درضمن ایشان و گروه تبلیغاتی رسا گرافیک در انجام طراحی لوگو ،حروف دکوراتیو و لوگو فونت نیز می توانند به شرکتها و ارگانهای مختلف ارائه خدمات نمایند.

شماره تماس هنرمند خوشنویسی استاد فرامرزی 09133105595

تابلو سازی