براي تخمين قيمت در اين بخش پارامترهائي كه شما لازم است مقدار وارد كنيد عبارتند از:

1) براي تابلو هاي راهنما ، لیزری و لایت باکس  مقدار عدد لازم از حاصلضرب طول در عرض تابلو با واحد سانتي متر لازم است

2) مقدار لازم براي حروف برچسب روزرنگ: از مجموع طول كل حروف(از ابتداي نوشته تا انتها) را با واحد سانتمتر

ليست تابلوهاي متفرقه
هزينه ديوار نويسي
هزينه ديوار نويسي
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال20.00
ریال0.00
هزينه برچسب روز رنگ بر روي شيشه
هزينه برچسب روز رنگ بر روي شيشه
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال2000.00
ریال0.00
تابلو راهنما ليزري ، حكاكي ، برچسبي
تابلو راهنما ليزري ، حكاكي ، برچسبي
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال50.00
ریال0.00
تابلو لايت باكس
تابلو لايت باكس
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال500.00
ریال0.00
مجموع کل
ریال
0.00
 

تابلو سازی