براي تخمين قيمت در اين بخش پارامترهائي كه شما لازم است مقدار وارد كنيد عبارتند از:

1) فيلد مقدار بكگراند(زمينه) : حاصلضرب طول در عرض زمينه با واحد سانتيمترمربع.(اين آيتم براي زماني است كه نخواهيد حروف تابلو بر روي نماي اصلي ساختمان نصب بشود)

2)فيلد تعداد پرژكتور براي تابلوهائي كه نور از داخل حروف ندارند(در ازاي هر يك متر و نيم طول تابلو يك عدد پرژكتور لازم است)

3)فليد مقدار براي ساخت حروف و هزینه طراحی ونصب از مجموع طول كل حروف(از ابتداي نوشته تا انتها) را با واحد سانتمتر بدست می آید.

بعنوان مثال تابلوي در ابعاد 3 در 1 متر مطابق تصوير زير ميخواهيم بسازيم

tkhmin1

مقدار فيلد زمينه 30000 كه از حاصل ضرب 300 سانت طول در 100 سانت عرض بدست مي آيد

مقدار فيلد تعداد پرژكتور در صورت نياز 2 خواهد بود

مقدار فيلد ساخت حروف 600 خواهد بود كه از حاصل جمع طول خط اول(تابلوسازي رسا گرافيك)با خط دوم (فلكس،برجسته،ال اي دي و باكس شماره همراه)با واحد سانتيمتر بدست مي آيد.

انواع حروف برجسته
حروف برجسته چلنیوم و پلاستیک
انتخاب
حروف برجسته فلز
انتخاب
آیتم مشترک و متفرقه تمام تابلوهای برجسته
انتخاب
مجموع کل
ریال
0.00
 

تابلو سازی