براي تخمين قيمت در اين بخش پارامترهائي كه شما لازم است مقدار وارد كنيد عبارتند از:

1)براي  هزينه قاب و طلق تابلو ال اي دي ثابت و كتيبه اي   مقدار عدد لازم از حاصلضرب طول در عرض تابلو با واحد سانتي متر لازم است

2) مقدار عدد لازم براي نوشته هاي ال اي دي ثابت ، كتيبه اي و برشي : طول كل حروف(از ابتداي نوشته تا انتها) را با واحد سانتمتر

بعنوان مثال تابلوي در ابعاد80 در 50 سانتي متر و كتيبه اي يا برشي 135 سانتي متري  مطابق تصوير زير ميخواهيم بسازيم

tkmin2در اين مثال براي هزينه تابلو كتيبه اي  و برشي عدد 135 را بايد وارد كنيم كه در برشي دليل اين امر در تصوير روشن و براي كتيبه اي اين عدد از حاصل جمع خط اول با خط دوم بدست آمده در ضمن براي هزينه قاب و طلق براي تابلو كتيبه اي عدد4000 را وارد ميكنيم كه ضرب طول در عرض تابلو با واحد سانتي متر بدست آمده

انواع تابلوهاي ال اي دي
تابلو ال اي دي برشي با فلاشر و ترانس
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال23000.00
ریال0.00
هزينه ساخت تابلو ال اي ثابت كتيبه اي با فلاشر و ترانس
انتخاب
مقدار
قیمت
جمع جزء
ریال22000.00
ریال0.00
مجموع کل
ریال
0.00
 

تابلو سازی