توجه :
فروش يك عدد ليزر 130 در 90 واقع در اصفهان با برند كريستال، كار كرده و با تيوپ و عدسي نو قيمت 17ميليون تومان