تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

انواع پرژکتور جهت نور پردازی تابلوهای فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی به روش کلاف

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمونه ای از ساخت تابلوهای کامور در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلوهای سینولکس در اصفهان به روش کلاف فلکسی با نور پردازی پرژکتور از جلو

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو آژانس مسافرتی در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو پیشخوان دولت در خیابان کشاورزی اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلوهای فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو فلکسی در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو برای نمایندگیهای شرکت اکسترا در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تصویری از کارگاه در زمان ساخت تابلو فلکسی شیرین عسل

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلوهای شرکت آروا در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمونه ای از تابلوهای فلکسی شرکت استیل البرز در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمونه ای از تابلو شرکت بیاسی در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تست روشنائی تابلو 70 در 50 سانت شرکت

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو دبستانی در اصفهان بصورت فلکسی با استیکر

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو داروخانه

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

  نصب فلکسی بر روی سقف سالن استخر در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

  نصب فلکسی بر روی سقف سالن استخر در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

فلکسی نصب شده بر سقف سالن استخر و تست روشنائی زمان نصب

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نصب تابلو یکی از مراکز فروش شیرین عسل

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو آموزشگاه زبان در اصفهان

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت حروف برجسته بر روی تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو تالار پذیرائی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمونه ای از تابلوهای اجرا شده برای فروشگاه زنجیره ای

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمونه کلاف فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تصویر در حین ساخت سازه فلکسی با نور از پشت

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تصویر در زمان اجرای نور پردازی با مهتابی 

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تصویر زمان کشیدن روکش فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

ساخت تابلو با نور از پشت فلکسی قبل از نصب

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

زمان نصب تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

تابلو فلکسی

نمای شب تابلو فلکسی با نور پردازی از پشت