معرفی انواع تابلوهای تبلیغاتی

 تابلو تبلیغاتی که یکی از شاخه های صنعت تبلیغات است در دسته تبلیغات محیطی قرار می گیرد. وتقریبا تمام تابلوها با کمی تغییرات امکان استفاده در دو فضای باز یا بسته را دارا هستند و در این بخش به بررسی استفاده از تابلو تبلیغاتی در هر دو فضای خارجی و داخلی می پردازیم.

ادامه

نوشتن دیدگاه